https://fundhot.com/forum/%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%84%AA%E6%83%A0/%E5%9F%BA%E5%AF%8C%E9%80%9A2023%E9%96%8B%E6%88%B6%E5%84%AA%E6%83%A0%E3%80%8B%E4%BB%BB%E9%81%B810%E6%AA%94%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%AE%9A%E9%A1%8D%E7%B5%82%E8%BA%AB0%E6%89%8B%E7%BA%8C%E8%B2%BB/11053 的廣告圖片

高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)

2023-03-29
最新淨值2266.55
較前日漲跌幅0.38%
強基金評等
晨星評等
強配息三個月績效排名
在同類基金 243 中,排 66 名
贏過73%
ISIN
LU2079117557
發行日期
2019/12/05
基金公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
基金規模
2,527.00 百萬美元(2023/1/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.06 %-0.64 %2.53 %8.54 %1.97 %-3.09 %26.93 %0.00 %9.77 %

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/292266.558.67 %0.38 %
2023/03/282257.88-0.6 %-0.03 %
2023/03/272258.487.89 %0.35 %
2023/03/242250.59-15.04 %-0.66 %
2023/03/232265.630.51 %0.02 %
2023/03/222265.126.62 %0.29 %
2023/03/212258.522.54 %1.01 %
2023/03/202235.96-14.53 %-0.65 %
2023/03/172250.490.81 %0.04 %
2023/03/162249.684.12 %0.18 %
2023/03/152245.56-16.81 %-0.74 %
2023/03/142262.375.68 %0.25 %
2023/03/132256.69-10.29 %-0.45 %
2023/03/102266.98-15.7 %-0.69 %
2023/03/092282.68-3.79 %-0.17 %
2023/03/082286.47-7.64 %-0.33 %
2023/03/072294.11-2.17 %-0.09 %
2023/03/062296.2810.03 %0.44 %
2023/03/032286.2410.81 %0.48 %
2023/03/022275.43-56.71 %-2.43 %
2023/03/012332.14-2.5 %-0.11 %
2023/02/282334.631.41 %0.06 %
2023/02/232333.2211 %0.47 %
2023/02/222322.221.01 %0.04 %
2023/02/212321.21-16.53 %-0.71 %
2023/02/202337.740.01 %0.00 %
2023/02/172337.73-7.12 %-0.3 %
2023/02/162344.85-4.93 %-0.21 %
2023/02/152349.78-2.84 %-0.12 %
2023/02/142352.62-2.82 %-0.12 %

配息基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
基金名稱(英文)
Goldman Sachs Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)
基金管理公司
Goldman Sachs Funds III(SICAV)
台灣公司
野村投信
基金規模
2,527.00 百萬美元(2023/1/31)
計價幣別
南非幣
成立日期
2019/12/05
基金分類
全球非投資級債(高收益)

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR3  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.5 %最高保管費0.25 %

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
北美162,233.4064.2
歐洲76,820.8030.4
現金9,602.603.8
亞太及其他4,043.201.6
(依產業)
產業類型 金額 比例
循環性消費47,254.9018.7
通信37,146.9014.7
其他35,883.4014.2
能源30,576.7012.1
資本財25,017.309.9
非循環性消費23,501.109.3
基礎工業17,689.007
交通14,403.905.7
科技11,624.204.6
現金9,602.603.8

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
NETFLIX INC RegS 3.625% 2030-06-1501.2
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A 4.500% 2033-06-0101.17
AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-1501.06
NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-1500.82
DISH NETWORK CORP 144A 11.75% 2027-11-1500.76
NN (L) LIQUID EUR Z CAP00.75
TENET HEALTHCARE CORP 4.250% 2029-06-0100.73
MOZART DEBT MERGER SUB 144A 5.250% 2029-10-0100.72
SIGMA HOLDCO BV RegS 5.750% 2026-05-1500.71
PANTHER BF AGGREGATOR 2 144A 8.500% 2027-05-1500.69