https://digital.pscnet.com.tw/index.html?utm_term=%E9%96%8B%E6%88%B6%E9%80%81500%E9%BB%9E&utm_campaign=%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%B8%B3%E6%88%B6%EF%BC%8D%E9%96%8B%E5%95%9F%E4%BD%A0%E4%BA%BA%E7%94%9F%E8%87%B4%E5%8B%9D%E7%9A%84%E5%A4%A7%E9%96%80&utm_medium=Web-Index&_channel_track_key=FuBJhH5A&utm_source=FundHot&utm_content=banner 的廣告圖片

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

中國A股新台幣
強友推薦
2022-12-06
最新淨值7.45
較前日漲跌幅0.68%
 • 強基金評等
 • 晨星評等
 • 強基金三個月績效排名
  在同類基金 558 中,排 527 名
  贏過6%
 • ISINTW000T2292A8
 • 發行日期2015/05/26
 • 基金公司復華投信
 • 基金規模53.29億元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-38.33% 3.62% -5.58%
三個月六個月一年
-11.63% -18.04% -40.06%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/067.450.050.68%
2022/12/057.40.070.95%
2022/12/027.33-0.04-0.54%
2022/12/017.370.070.96%
2022/11/307.30.111.53%
2022/11/297.190.131.84%
2022/11/287.06-0.04-0.56%
2022/11/257.1-0.12-1.66%
2022/11/247.22-0.03-0.41%
2022/11/237.25N/AN/A%
2022/11/227.25-0.09-1.23%
2022/11/217.34-0.08-1.08%
2022/11/187.42-0.02-0.27%
2022/11/177.44-0.13-1.72%
2022/11/167.57-0.12-1.56%
2022/11/157.690.162.12%
2022/11/147.53-0.16-2.08%
2022/11/117.690.151.99%
2022/11/107.54-0.06-0.79%
2022/11/097.6-0.18-2.31%
2022/11/087.78-0.08-1.02%
2022/11/077.86-0.03-0.38%
2022/11/047.890.354.64%
2022/11/037.54-0.02-0.26%
2022/11/027.560.121.61%
2022/11/017.440.233.19%
2022/10/317.21-0.15-1.9%
2022/10/287.35-0.16-2.13%
2022/10/277.51-0.15-1.96%
2022/10/267.660.111.46%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 復華中國新經濟A股基金-新臺幣
基金名稱(英文) Fuh Hwa China New Economy A Shares Eq TWD
基金管理公司 復華投信 台灣公司
基金規模 53.29億元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 新台幣
成立日期 2015/05/26 基金分類 中國A股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費 2.000% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-06
區域 金額 比例
中國367,95769.05
流動資產75,88314.24
臺灣37,5687.05
香港32,2406.05
美國19,2373.61
(依產業) 資料日期: 2022-12-06
產業類型 金額 比例
工業146,33027.46
非核心消費品89,63116.82
流動資產75,88314.24
資訊技術62,34811.7
醫療保健54,88710.3
原材料53,71510.08
能源24,4594.59
核心消費品17,5853.3
其他6,1821.16
房地產1,8120.34
其他產業530.01

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BYD CO LTD -A-CHN4.87
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN4.77
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A-CHN4.15
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC-HKG3.7
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A-CHN3.61
WUXI APPTEC CO LTD-A-CHN3.5
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A-CHN3.46
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A-CHN3.21
元太3.11
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A-CHN2.82