https://events.businesstoday.com.tw/2023/nomura/ 的廣告圖片

統一大滿貫基金-A類型 台幣

台股新台幣
2023-05-26
最新淨值59.39
較前日漲跌幅0.92%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 74 名
贏過88%
ISIN
TW000T0911Y5
發行日期
2000/04/10
基金公司
統一投信
基金規模
95.51億元(台幣)(2023/03/31)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
4.05 %10.78 %10.86 %15.43 %23.5 %14.92 %49.11 %72.05 %493.9 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/2659.390.540.92 %
2023/05/2558.850.881.52 %
2023/05/2457.970.30.52 %
2023/05/2357.670.280.51 %
2023/05/2257.380.30.53 %
2023/05/1957.080.761.35 %
2023/05/1856.320.761.37 %
2023/05/1755.560.651.18 %
2023/05/1654.910.91.67 %
2023/05/1554.01-0.52-0.95 %
2023/05/1254.530.410.76 %
2023/05/1154.12-1.01-1.83 %
2023/05/1055.13-0.17-0.31 %
2023/05/0955.3-0.46-0.82 %
2023/05/0855.760.320.58 %
2023/05/0555.440.060.11 %
2023/05/0455.380.260.47 %
2023/05/0355.12-0.43-0.77 %
2023/05/0255.550.821.5 %
2023/04/2854.730.691.28 %
2023/04/2754.040.430.8 %
2023/04/2653.610.170.32 %
2023/04/2553.44-1.46-2.66 %
2023/04/2454.90.330.6 %
2023/04/2154.57-0.81-1.46 %
2023/04/2055.38-0.64-1.14 %
2023/04/1956.02-0.17-0.3 %
2023/04/1856.19-0.34-0.6 %
2023/04/1756.530.230.41 %
2023/04/1456.30.390.7 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
統一大滿貫基金-A類型 台幣
基金名稱(英文)
UPAMC Quality Growth-A
基金管理公司
統一投信
台灣公司
基金規模
95.51億元(台幣)(2023/03/31)
計價幣別
新台幣
成立日期
2000/04/10
基金分類
台股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR4 最高申購手續費 2.000%
最高管理費1.600%最高保管費0.150%

基金持股持債分佈