https://digital.pscnet.com.tw/index.html?utm_term=%E9%96%8B%E6%88%B6%E9%80%81500%E9%BB%9E&utm_campaign=%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%B8%B3%E6%88%B6%EF%BC%8D%E9%96%8B%E5%95%9F%E4%BD%A0%E4%BA%BA%E7%94%9F%E8%87%B4%E5%8B%9D%E7%9A%84%E5%A4%A7%E9%96%80&utm_medium=Web-Index&_channel_track_key=FuBJhH5A&utm_source=FundHot&utm_content=banner 的廣告圖片

統一大龍騰中國基金(美元)

大中華美元
2022-12-07
最新淨值12.34
較前日漲跌幅-0.08%
 • 強基金評等
 • 晨星評等
 • 強基金三個月績效排名
  在同類基金 558 中,排 499 名
  贏過11%
 • ISINTW000T0931B1
 • 發行日期2018/04/23
 • 基金公司統一投信
 • 基金規模88,070千元(台幣)(2022/10/31)

基金績效

今年以來一周一個月
-32.64% 4.14% 2.41%
三個月六個月一年
-7.91% -9.26% -32.79%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2022/12/0712.34-0.01-0.08%
2022/12/0612.350.070.57%
2022/12/0512.280.231.91%
2022/12/0212.05-0.02-0.17%
2022/12/0112.070.221.86%
2022/11/3011.850.070.59%
2022/11/2911.780.231.99%
2022/11/2811.55-0.12-1.03%
2022/11/2511.67-0.1-0.85%
2022/11/2411.770.010.09%
2022/11/2311.760.010.09%
2022/11/2211.75-0.12-1.01%
2022/11/2111.87-0.08-0.59%
2022/11/1811.94-0.08-0.58%
2022/11/1712.01-0.21-1.72%
2022/11/1612.22-0.16-1.29%
2022/11/1512.380.262.15%
2022/11/1412.120.060.5%
2022/11/1112.060.43.43%
2022/11/1011.66-0.19-1.6%
2022/11/0911.85-0.08-0.67%
2022/11/0811.93-0.12-1%
2022/11/0712.050.090.75%
2022/11/0411.960.373.19%
2022/11/0311.59-0.01-0.09%
2022/11/0211.60.141.22%
2022/11/0111.460.282.5%
2022/10/3111.18-0.13-1.15%
2022/10/2811.31-0.3-2.58%
2022/10/2711.61-0.1-0.85%

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱 統一大龍騰中國基金(美元)
基金名稱(英文) UPAMC China Fund USD
基金管理公司 統一投信 台灣公司
基金規模 88,070千元(台幣)(2022/10/31) 計價幣別 美元
成立日期 2018/04/23 基金分類 大中華

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 2.000%
最高管理費 1.850% 最高保管費 0.260%

基金持股持債分佈

(依區域) 資料日期: 2022-12-07
區域 金額 比例
大陸地區5,33660.59
其他2,19524.92
香港90610.29
臺灣1922.18
美國1782.02
(依產業) 資料日期: 2022-12-07
產業類型 金額 比例
大陸地區7,04165.24
存款1,58814.71
亞洲不含日本1,15310.68
上市半導體5605.19
上櫃光電5154.77

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A4.65
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A4.55
Byd Coltd-A. 002594 cs4.33
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A3.93
China Petroleum & Chemical-H (386hk)3.66
XIAOMI CORP3.33
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A3.31
Luxshare Precision Indystr-A.002475cs3.08
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A3.05
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A2.92