PGIM保德信中國中小基金-新臺幣

2023-03-24
最新淨值9.37
較前日漲跌幅-0.64%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 579 中,排 1 名
贏過100%
ISIN
TW000T0836Y4
發行日期
2014/10/14
基金公司
保德信投信
基金規模
12.67億元(台幣)(2023/02/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
2.85 %0.32 %5.76 %-7.32 %2.63 %-16.64 %5.4 %-5.73 %-6.3 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/03/249.37-0.06 %-0.64 %
2023/03/239.430.18 %1.95 %
2023/03/229.250.1 %1.09 %
2023/03/219.150.1 %1.1 %
2023/03/209.05-0.06 %-0.66 %
2023/03/179.110.02 %0.22 %
2023/03/169.09-0.1 %-1.09 %
2023/03/159.19-0.04 %-0.43 %
2023/03/149.23-0.15 %-1.6 %
2023/03/139.380.14 %1.52 %
2023/03/109.24-0.04 %-0.43 %
2023/03/099.28-0.05 %-0.54 %
2023/03/089.330.07 %0.76 %
2023/03/079.26-0.2 %-2.11 %
2023/03/069.46-0.08 %-0.84 %
2023/03/039.54-0.03 %-0.31 %
2023/03/029.57-0.08 %-0.83 %
2023/03/019.650.31 %3.32 %
2023/02/249.34-0.11 %-1.16 %
2023/02/239.45-0.1 %-1.05 %
2023/02/229.55-0.03 %-0.31 %
2023/02/219.58-0.03 %-0.31 %
2023/02/209.610.25 %2.67 %
2023/02/179.36-0.06 %-0.64 %
2023/02/169.42-0.12 %-1.26 %
2023/02/159.54-0.05 %-0.52 %
2023/02/149.59-0.01 %-0.1 %
2023/02/139.60.14 %1.48 %
2023/02/109.46-0.08 %-0.73 %
2023/02/099.530.16 %1.71 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
PGIM保德信中國中小基金-新臺幣
基金名稱(英文)
PGIM Prudential Financial China Small & Mid cap Fund TWD
基金管理公司
保德信投信
台灣公司
基金規模
12.67億元(台幣)(2023/02/28)
計價幣別
新台幣
成立日期
2014/10/14
基金分類
中國國企股

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5 最高申購手續費 3.000%
最高管理費1.800%最高保管費0.260%

基金持股持債分佈

(依區域)
區域 金額 比例
中國122,26796.49
現金4,4483.51
(依產業)
產業類型 金額 比例
原物料25,14019.84
資訊科技19,85615.67
醫療保健16,28312.85
非核心消費16,00412.63
核心消費15,87712.53
工業11,5449.11
金融6,8815.43
現金4,4483.51
其他3,6872.91
通訊服務3,5232.78
能源3,4722.74

基金持股持債明細

持股名稱 金額 比例
BEIJING YANJING BREWERY CO- A2.42
TAIJI COMPUTER CORP LTD-A2.34
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A2.23
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A2.2
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A2.1
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A2.05
SHANXI LU’AN ENVIRONMENTAL-A1.84
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A1.82
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A1.81
ZHEJIANG JUHUA CO-A1.8