https://nomurafunds.surveycake.com/s/eLG0B/f/r1zsb9xl 的廣告圖片

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)

2023-05-25
最新淨值132.8
較前日漲跌幅0.79%
強基金評等
晨星評等
強基金三個月績效排名
在同類基金 588 中,排 402 名
贏過32%
ISIN
LU0328353924
發行日期
2008/09/25
基金公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
基金規模
620.26 百萬美元(2023/2/28)

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-0.56 %1.52 %-0.78 %1.41 %-0.21 %-5.97 %-2.38 %-17.69 %32.8 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/05/25132.81.040.79 %
2023/05/24131.76-0.81-0.61 %
2023/05/23132.57-0.86-0.64 %
2023/05/22133.43-0.58-0.43 %
2023/05/19134.010.460.34 %
2023/05/17133.550.950.72 %
2023/05/16132.6-0.61-0.46 %
2023/05/15133.210.820.62 %
2023/05/12132.390.660.5 %
2023/05/11131.73-0.27-0.2 %
2023/05/10132-1.04-0.78 %
2023/05/08133.04-0.61-0.46 %
2023/05/05133.651.361.03 %
2023/05/04132.29-0.01-0.01 %
2023/05/03132.31.080.82 %
2023/05/02131.22-0.83-0.63 %
2023/04/27132.050.80.61 %
2023/04/26131.250.440.34 %
2023/04/25130.81-0.43-0.33 %
2023/04/24131.24-1.4-1.06 %
2023/04/21132.64-1.13-0.84 %
2023/04/20133.77-0.83-0.62 %
2023/04/19134.6-1.13-0.83 %
2023/04/18135.73-0.21-0.15 %
2023/04/17135.94-0.18-0.13 %
2023/04/14136.120.740.55 %
2023/04/13135.381.080.8 %
2023/04/12134.3-0.6-0.44 %
2023/04/11134.90.270.2 %
2023/04/06134.630.250.19 %

股票基金熱門討論

基金資訊

基金名稱
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
基金名稱(英文)
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) P-acc
基金管理公司
瑞銀(盧森堡)股票基金公司
台灣公司
瑞銀投信
基金規模
620.26 百萬美元(2023/2/28)
計價幣別
美元
成立日期
2008/09/25
基金分類
新興市場

基金評等參考

強基金
晨星
MoneyDJ
風險評等 RR5  最高申購手續費 5 %
最高管理費1.54 %最高保管費0.38 %

基金持股持債分佈