https://www.pgim.com.tw/Event/2023bonds?utm_source=fundbot&utm_medium=banner 的廣告圖片

法巴水資源基金 C (美元)

水資源美元
最新淨值
220.4
0.48
+0.22%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

2

強基金三個月績效排名

在同類基金 613 中,排 130 名
贏過79%

基金公司

法巴基金

基金規模

3,556.15 百萬歐元(2023/9/30)

ISIN 

LU1620156130

發行日期: 

2015/07/03

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
0.88 %9.83 %5.15 %2.86 %13.98 %10.53 %15.93 %67.77 %0.00 %

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2023/12/08220.40.480.22 %
2023/12/07219.920.530.24 %
2023/12/06219.391.910.88 %
2023/12/05217.48-0.15-0.07 %
2023/12/04217.63-0.85-0.39 %
2023/12/01218.481.440.66 %
2023/11/30217.040.520.24 %
2023/11/29216.521.190.55 %
2023/11/28215.33-0.34-0.16 %
2023/11/27215.67-0.37-0.17 %
2023/11/24216.041.430.67 %
2023/11/23214.610.750.35 %
2023/11/22213.860.650.3 %
2023/11/21213.210.050.02 %
2023/11/20213.160.10.05 %
2023/11/17213.061.610.76 %
2023/11/16211.45-0.6-0.28 %
2023/11/15212.050.970.46 %
2023/11/14211.088.164.02 %
2023/11/13202.920.420.21 %
2023/11/10202.50.550.27 %
2023/11/09201.951.270.63 %
2023/11/08200.680.070.03 %
2023/11/07200.61-0.52-0.26 %
2023/11/06201.13-1.59-0.78 %
2023/11/03202.724.52.27 %
2023/11/02198.224.742.45 %
2023/10/31193.481.790.93 %
2023/10/30191.6910.52 %
2023/10/27190.69-0.36-0.19 %

基金資訊

基金名稱
法巴水資源基金 C (美元)
基金名稱(英文)
BNP Paribas Funds Aqua Classic USD Capitalisation
基金管理公司
法巴基金
台灣公司
法銀巴黎投顧
基金規模
3,556.15 百萬歐元(2023/9/30)
計價幣別
美元
成立日期
2015/07/03
基金分類
水資源
風險評等
RR4 
管理費
1.75 %

基金持股持債分佈

股票基金熱門討論